top of page

רפואת הרמב"ם – בריאות כדרך חיים

הרמב"ם נתפס בימנו כאיש גדול בתורה אשר ידוע בכתביו ההלכתיים, אך פועלו ופרנסתו העיקריים היו מרפואה. הוא נחשב לרופא דגול, פילוסוף רציונליסט ואיש מדע מובהק אשר דבק במחקר והוקיע לחלוטין רופאי אליל קמיעות וכישופים. על פי הרמב"ם "יהיו מזונותייך תרופותייך" ו "נפש בריאה בגוף בריא" הם הבסיס לחיים בריאים. במהלך חיו כתב הרמב"ם עשרות ספרים על רפואה תזונה ונפש, היה הראשון שדיבר על תזונה כרפואה מונעת ודיבר על חשיבות רפואת גוף נופש הוליסטית כתנאי לאיכות ואריכות חיים. אז מה ידע הרמב"ם ידע לפני כולם? איך המחקרים המודרניים מאמתים שוב ושוב את חכמתו ואיך נוכל ליישם את עצותיו באורח החיים המודרני? בכל הרצאה תקבלו חוברת מתכוני בריאות שתעזור לכם להטמיע את העקרונות שלמדתם, וגם 20 דקות ייעוץ אישי טלפוני עם המרצה לקבלת הכוונה ותמיכה. המחיר המלא של ההרצאה- 120 ש"ח. בתקופת ההשקה המחיר יהיה 88 ש"ח.

אתם יכולים להצטרף לקורס הזה גם מהאפליקציה לנייד. עברו אל האפליקציה

מחיר

‏88.00 ₪
bottom of page